Duurzaamheid

Attends staat achter de visie dat er alleen een oplossing op het gebied van duurzaamheid kan worden gevonden als mensen hun gedrag veranderen en de manier waarop de wereldbevolking hulpbronnen verbruikt verandert. Of we nu handelen als individu, bedrijf of als lid van een gemeenschap, het is belangrijk dat we samenwerken om de schadelijke effecten van onze handelingen te beperken. Milieu-inspanningen zijn een doorlopend proces en we moeten ons er allemaal van bewust worden hoe en waarom we groener moeten denken en handelen.

Duurzaamheid

 Voor ons betekent dit dat we ons inzetten om verantwoord om te gaan met het milieu, waarbij we voortdurend werken aan een efficiënter gebruik van energie en hulpbronnen, en onze 

operationele prestaties toetsen aan de impact ervan.

We hebben medewerkers, partners, klanten, consumenten en vrienden bij dit proces betrokken, en dat zullen we blijven doen, om best practices en wederzijdse leerervaringen te delen. Met als resultaat, daar geloven we in, een veel invloedrijker en productiever initiatief dat sneller leidt tot het behalen van onze doelstelling.

SustainabilitySustainabilitySustainability

Eén stap om onze verantwoordelijkheid te nemen en betrokkenheid te creëren, is het informeren van onze klanten en consumenten om de juiste gepersonaliseerde producten te kiezen. Het komt vaak voor dat eindgebruikers te grote producten gebruiken met een hoger absorptieniveau, omdat ze denken dat ze dat nodig hebben. En daarnaast ontbreekt er vaak kennis over de werkelijke hoeveelheid urineverlies. Dit leidt tot een onnodig hoog verbruik. Het is onze taak hen te begeleiden en de beste oplossing te bieden die past in hun leven, terwijl we tegelijkertijd het bewustzijn over het milieu vergroten.

U kunt erop vertrouwen dat we meer doen:     

  • 100% van onze grondstoffen uit bossen komt van gecertificeerde of gecontroleerde bronnen.
  • 100% elektriciteit uit hernieuwbare, klimaatgecompenseerde waterkracht, dus zonder uitstoot.   

De elektriciteit die wordt gebruikt in onze fabriek is waterkrachtelektriciteit waarvan de koolstofuitstoot is gecompenseerd. Dit voldoet aan de Gold Standard, het enige keurmerk voor klimaatcertificering dat is goedgekeurd en aangenomen door meer dan 80 internationale milieuorganisaties, waaronder het WWF en Greenpeace.
Waterkrachtelektriciteit heeft een zeer lage emissie. Gedurende de hele levenscyclus van deze vorm van elektriciteit bedraagt de uitstoot 9 g per kilowattuur, in tegenstelling tot 50 g voor de Scandinavische elektriciteitsmix. De uitstoot die we compenseren heeft betrekking op de bouw van dammen, energiecentrales en het onderhoud van de centrales.

  • 50% van de verwarming in de fabriek wordt gerealiseerd met gerecyclede warmte, afkomstig uit de productie.

50% van de verwarming in de fabriek wordt gerealiseerd met gerecyclede warmte uit de ventilatie van processen en persluchtsystemen.94% van de elektriciteit die wordt geleverd aan een persluchtcompressor wordt omgezet in warmte.

  • 100% van het afval wordt gerecycled of gebruikt voor energiewinning. Ongeveer 78% van het afval wordt gebruikt voor recycling.

78% van het afval van de fabriek in Aneby wordt gebruikt voor verschillende typen recycling. Alle recycling vindt plaats in Europa. De resterende 22% wordt verbrand in de afvalverbrandingsinstallatie van Torsvik in Jönköping, waar de energie uit de materialen wordt gebruikt als stadsverwarming of elektriciteit.